Leggings / Shorts

Short Jenna blanc - Patrice Catanzaro

75,00 €

Short Jenna simili cuir - Patrice Catanzaro

79,00 €

Short Jenna noir - Patrice Catanzaro

75,00 €

Short Patricia vinyle & simili perforé - Patrice Catanzaro

89,00 €

Short Jenna rouge - Patrice Catanzaro

69,00 €

Short Patricia vinyle & hologramme - Patrice Catanzaro

89,00 €

Short Patricia vinyle & simili cuir - Patrice Catanzaro

89,00 €

Short Sandra - Patrice Catanzaro

89,00 €

Leggings croco Malicia - Patrice Catanzaro

129,00 €

Pantalon Jun - Patrice Catanzaro

87,00 €

Pantalon Jill - Patrice Catanzaro

145,00 €

Pantalon résille Rica - Patrice Catanzaro

69,00 €

Leggings Vera Vinyle noir - Patrice Catanzaro

93,00 €
(5/5) sur 1 note(s)

Leggings Vera Wetlook - Patrice Catanzaro

66,00 €
(5/5) sur 1 note(s)

Leggings Vera Vinyle rouge - Patrice Catanzaro

93,00 €

Treggings Dina - Patrice Catanzaro

159,00 €
(5/5) sur 1 note(s)

Treggings Dina Zip - Patrice Catanzaro

159,00 €
(5/5) sur 2 note(s)

Leggings Vera simili cuir - Patrice Catanzaro

109,00 €

Leggings Sam - Patrice Catanzaro

103,00 €

Leggings Sam rouge - Patrice Catanzaro

103,00 €

Leggings Vera néoprène - Patrice Catanzaro

89,00 €

Short & Jambières Liberty - Patrice Catanzaro

47,00 €

Pantalon Bridget - Patrice Catanzaro

179,00 €

Leggings Clémence - Patrice Catanzaro

72,50 €